"Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi."

Święty Ojciec Pio

Zagrożenia duchowe w muzyce i popkulturze - KONFERENCJA W STAWIGUDZIE

Spotkanie poświęcone nawróceniom i zagrożeniom duchowym we współczesnej muzyce. Miejsce: Kościół w Stawigudzie. Czas: 10 grudnia 2015 r. g. 18.30 do ok. 20.00. Nagranie audio.


Archiwum